Building Digital Commons

Global Forum on Building Digital Commons and Collaborative Communities.

Barcelona, 29-30 October 2011

On & Off Welcome!!!! Benvinguts i benvingudes!!!

Per què / Què?

 

 

El Fòrum “La construcció de béns comuns digitals” (online i offline) té com a objectiu crear les portes d’entrada i donar projecció a les comunitats de cooperació per a la creació de procomuns digitals, fomentar l’aprenentatge i suport mutu entre els béns comuns digitals, seguint amb visó crítica valors i principis similars, la construcció de ponts entre l’acció i la investigació, i la adreçar noves fronteres i preguntes d’avantguarda.

Les noves tecnologies ofereixen una gran oportunitat per crear, innovar i col · laborar per compartir i construir els recursos d’informació i coneixement. No obstant les formes de bens comuns emergents tenen limitacions i ambivalències. A més, estem vivint temps difícils, amb un creixement continu que encaixa els béns comuns digitals.


Les metes són:

 

  • Promoure l’enfocament fabricants- creadors – Per augmentar la visibilitat i adreçar les especificitats de les comunitats de col·laboració al voltant de la construcció dels procomuns digitals com a part de la cultura lliure en general i els moviment pels drets digitals.

 

  • Cartografia els bens procomuns digital i promoure accions comunes – identificar iniciatives, promoure coalicions i trobar maneres de recolzar els uns als altres.

 

  • Sistematitzar experiències i aprendre els uns dels altres (en els aspectes jurídics, d’infraestructura i sostenibilitat, participació i dels nivells de governança). Aprendre de les comunitats participatives com Wikipedia i altres, i altres sectors de la producció social i de col·laboració, com ara cooperatives.

 

  • Crear referències procommons -Per a delinear la distinció entre la gestió de béns comuns digitals i altres formes de comunitats proveïdors – corporatives i per promoure una infraestructura lliure i oberta.

 

  • Construir ponts entre l’acció i la investigació del comú, com una forma de governança, la producció, i horitzó de transformació sociopolítica.

 


Com?


Esdeveniment previs a les activitats de: fulletons; lectures bàsiques sobre els temes de l’esdeveniment per als participants i interlocutor i entrevistes als participants.

Línies de treball:

 

  • Cartografia de la cultura lliure i moviments pels procomuns digitals i facilitar un debat polític estratègic

 

  • Participació i compromís en la influència la creació col·laborativa

 

  •  Digital economia social: Sostenibilitat de les creacions col·laboratius i el diàleg entre la tradició de l’economia social cooperativa i comuna basada en la producció entre iguals

Resultats: Un How-to manual sobre els bens procomuns digital: el compromís de participació, fórmules de sostenibilitat i sobretot la creació de xarxes digitals comuns” i una ” xarxa/aliança digital pels procomuns” seran resultant de les activitats de l’esdeveniment.

La participació s’espera i esta benvinguda tant presencialment i / o en línia. Traducció en Català – Anglès – espanyol serà disponible.

Amical Viquipèdia i l ‘Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) (Universitat Autònoma de Catalunya) són els promotors d’esdeveniment principal, i la Fundació Wikimedia és el principal suport.

 

Construcció dels bens comuns digitals

La Construcció dels bens comuns digitals esta relacionada i se celebra com continuïtat del Fòrum de Cultura Lliure per tal de facilitar el contacte de les comunitats de cooperació per a la creació dels procomuns digitals amb altres grups de defensa dels drets de la cultura lliure i del coneixement (com a participants en el Fòrum de Cultura Lliure de: artistes, músics, activistes i grups de pressió dels drets digitals, entre d’altres).

Construcció dels bens comuns digitals

La Construcció dels bens comuns digitals esta relacionada i se celebra com continuïtat del Fòrum de Cultura Lliure per tal de facilitar el contacte de les comunitats de cooperació per a la creació dels procomuns digitals amb altres grups de defensa dels drets de la cultura lliure i del coneixement (com a participants en el Fòrum de Cultura Lliure de: artistes, músics, activistes i grups de pressió dels drets digitals, entre d’altres).


Construcció dels bens comuns digitalss:

Participar online: IRC #Dimmons & wiki & streaming