Building Digital Commons

Global Forum on Building Digital Commons and Collaborative Communities.

Barcelona, 29-30 October 2011

Cartografia dels comuns digitals i discussió estratègica

1) Discussió general: Cartografia de la cultura lliure i els procomuns digital i debat polític estratègic
Consistirà en una introducció con una presentació d’un mapa dels moviment dels procomuns digitals, resultants d’una investigació empírica i un debat general sobre els béns comuns com una forma de govern, producció, i horitzó de transformació sociopolítica.

Durant la sessió, senyals amb les mans, posicions en l’espai depenent de la perspectiu que té cada persona que parla i les intervencions dels punts directes s’utilitzaran durant el sessions conjunt.

Sessió facilitada per Joan Subirats (investigador senior sobre Commons – IGOP.uab.cat) i Mayo Fuster (Berkman Center for Internet & Society, Amical de Wikipedia, i membre del Comitè d’Investigació de la Fundació Wikimedia).

2) Divisió en grups de treball entorn a iniciatives específiques dels Comuns:

Grups de treball: Sistematització del coneixement, formació i investigació-acció. Projecte: Schools of the Commons

Presentació del projecte School of the commons i la reflexió entorn d’altres experiències inspiradores.

Grup de treball: augmentar la visibilitat i la construcció d’aliances dels Comuns Digital. Projecte: Move Commons

En aquest grup de treball s’abordaran les condicions per un bé comú digital (desenvolupament d’un esborrany d’un mapa col·lectiu amb post-its). S’inclourà un debat al voltant de la Definició d’una infraestructura gratuïta i oberta a béns comuns digitals i una presentació de la iniciativa Move Common, seguida d’una discussió general.